İleri İtaat eğitimi

İleri İtaat eğitimi kapak resmi

İLERİ İTAAT EĞİTİMİ

İleti itaat eğitimi tasmasız bir eğitimdir. Bu eğitim programıyla birlikte köpeğiniz, Temel İtaat eğitiminde öğrendiği tüm komutları tasmasız bir şekilde gerçekleştirmeyi öğrenir.  İleri itaati; köpeğin, sahibini gerçek anlamda lider olarak benimsemesi olarak tanımlayabiliriz. Ortamda fiziksel bir bağ, kayış olmasa bile köpek liderlik bağıyla sahibine, yani lidere bağlıdır.

 

Gel Komutu:

Köpeğin, o an ne yapıyorsa bırakıp, sahibinin yanına gelip, tam karşısında oturarak bir sonraki komut için hazır şekilde beklemesidir.

Yanıma Komutu:

Köpeğin, “gel” komutunun ardından, sahibin sol yanında oturma pozisyonu almasıdır.

Takip Komutu:

Köpeğin, tasmasız biçimde sahibinin yanında, onun hızına ayak uydurarak yürümesi, o durduğunda durup oturması, hareket ettiğinde hareket etmesidir.

Otur Komutu:

Sahibin, yürürken verdiği “otur” komutuna köpeğin uyması, sahibin ise yürümeye devam etmesidir. İkinci bir komuta değin köpeğin bulunduğu yeri çeldirici ve dikkat dağıtıcılara rağmen korumasıdır.

Otur Bekle Komutu:

Otur komutu ile oturttuğunuz köpeğinizin yanından uzaklaşmak ve sizi hareketsiz olarak siz yanına gelene kadar beklemesini sağlamak için kullanılır. Otur komutundan sonra bekle diyerek yanından uzaklaşırsınız. Bekle komutu süresince köpeğinizin yanından top, kedi, başka köpek veya insan geçebilir. Bütün bunlara karşın pozisyonunu bozmamalı.

 

 

 

Yat Komutu:

Köpeğin, durur, oturur, yürür ya da koşar vaziyetteyken “yat” komutunu icra etmesi, ikinci bir komuta kadar da pozisyonunu çeldiricilere ve dikkat dağıtıcılara rağmen korumasıdır.

 

Yat Bekle Komutu:

Yat komutu ile yatırdığınız köpeğinizin yanından uzaklaşmak ve sizi hareketsiz olarak ikinci bir komuta kadar beklemesini sağlamak için kullanılır. Bekleme süresi otur – bekle komutuna nazaran biraz daha fazla olabilir.

 

                    

İleri İtaat eğitimi

Hayat paylaştıkça güzel!